1. Facebook:

2. Nama Perniagaan / Syarikat Anda:

3. Peranan anda dalam syarikat:
A. Pemilik  
B. Rakan Niaga  
C. Pengurusan  
D. Pekerja  
4. Berapa tahun anda telah menjalankan perniagaan?
A. Bawah 1 tahun  
B. 1 - 3 tahun  
C. 4 - 6 tahun  
D. 7 - 10 tahun  
E. 10 tahun ke atas  
5. Lokasi perniagaan anda:
A. Perlis / Kedah / Perak/ Pulau Pinang  
B. Kelantan / Terengganu / Pahang  
C. Selangor / Kuala Lumpur / Putrajaya  
D. Negeri Sembilan / Melaka / Johor  
E. Sabah / Sarawak / Labuan  
F. Singapore / Brunei / Indonesia  
6. Jenis perniagaan / syarikat anda:
A. Perniagaan Milik Tunggal / Perkongsian (Enterprise)  
B. Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP)  
C. Syarikat Sendirian Berhad (Sdn Bhd)  
D. Perniagaan sendiri / tidak berdaftar  
7. Pilih satu kategori yang paling hampir dengan perniagaan anda:
A. Fesyen dan Pakaian  
B. Kesihatan dan Kecantikan  
C. Makanan dan Minuman  
D. Pendidikan dan Latihan  
E. Perkhidmatan Profesional  
F. Perkhidmatan Kewangan dan Insurans/Takaful  
G. Pembinaan/ Kejuruteraan/ Telekomunikasi/ Pembekalan
H. Perladangan dan Pertanian  
8. Sila nyatakan jenama perniagaan anda:

9. Bilangan pekerja:
A. 0 - 10  
B. 11 - 50  
C. 51 - 100  
D. 100 ke atas  
10. Adakah syarikat anda mengaudit akaun dan membayar cukai perniagaan?
A. Ya  
B. Tidak  
11. Adakah syarikat anda memiliki akaun SST?
A. Ya  
B. Tidak  
12. Adakah anda mengumpul maklumat data pelanggan anda?
A. Ya  
B. Tidak  
13. Jualan bulanan anda (purata):
A. Kurang dari RM 5,000 sebulan  
B. RM 5,001 - RM 10,000 sebulan  
C. RM 10,001 - RM 30,000 sebulan  
D. RM 30,001 - RM 50,000 sebulan  
E. RM 50,001 - RM 100,000 sebulan  
F. RM 100,001 - RM 1 juta sebulan  
G. Lebih dari RM 1 juta sebulan
14. Apakah matlamat perniagaan anda dalam 1 - 3 tahun akan datang?

15. Apakah 3 cabaran pemasaran dan jualan yang anda hadapi?

16. Apakah 3 cabaran pengurusan perniagaan yang anda hadapi?

17. Apakah 3 cabaran pengurusan kewangan dan pelaburan yang anda hadapi?Hakcipta Terpelihara © | Richworks International Sdn. Bhd. (909099-W)