TERMA & SYARAT


SYARAT-SYARAT AM
  1. Pihak penganjur dengan ini menerima bahawa anda telah bersetuju dengan segala syarat yang telah ditetapkan.

  2. Peserta berumur 21 tahun dank e atas shaja dibenarkan untuk mendaftar dan hadir ke program.

  3. Peserta boleh menaiktaraf (“upgrade”) pakej program daripada pakej rendah ke pakej yang lebih tinggi tetapi tidak boleh menukar (“downgrade”) daripada pakej tinggi ke pakej rendah. Permohonan pertukaran yang dibenarkan perlu dimaklumkan secara bertulis kepada pihak penganjur 14 hari sebelum tarikh program.

  4. Sekiranya anda tidak dapat menghadirkan diri ke program pada tarikh yang telah ditetapkan:

a. Pihak penganjur perlu dimaklumkan secara bertulis dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh program;

b. Anda MESTILAH mengikuti program yang sama dalam tempoh 1 tahun daripada tarikh pendaftaran program yang dibuat. Pendaftaran anda akan terbatal sekiranya tiada kehadiran dalam tempoh 1 tahun yang telah ditetapkan dan semua pembayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

c. Penggantian dengan penama lain dibenarkan sebelum penyertaan program. Akan tetapi, pihak penganjur berhak mengenakan caj pengurusan sebanyak RM350.00 bagi setiap penggantian nama dan sebarang aktiviti penggantian nama perlu dimaklumkan secara bertulis 14 hari sebelum tarikh program. Sekiranya terdapat penggantian nama berlaku semasa penganjuran program, pihak penganjur berhak untuk menolak kemasukan peserta gentian.

 

BAYARAN

  1. Segala pembayaran yang telah dibuat kepada pihak penganjur untuk tujuan penyertaan program yang telah didaftarkan TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN mahupun ditukar ke mana-mana program lain dibawah anjuran pihak pengnjur.

  2. Bayaran penuh yuran penyertaan program mestilah diselesaikan dalam tempoh 7 hari selepas tawaran dibuat. Kegagalan menjelaskan baki bayaran yuran penyertaan anda akan mengakibatkan harga tawaran dibatalkan dan anda perlu membuat bayaran mengikut harga asal program.

  3. Sekiranya anda telah menjelaskan bayaran penuh bagi pakej yang ditawarkan, anda dibenarkan untuk menunda ke program dan pakej yang sama pada tarikh yang akan datang dalam tempoh 1 tahun.